Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
  • A
  • B
01
0
Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Państwa dane będą wykorzystywane tylko na potrzeby realizacji złożonego zamówienia, powierzone współpracującym z nami firmom przewozowo-kurierskim tylko w celu realizacji dostaw zamówionego towaru oraz do wysyłania Państwu naszych informacji marketingowych. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi RODO macie Państwo możliwość wglądu w swoje dane na każdym etapie naszej współpracy, możliwość wprowadzania zmian jak i wnioskowanie o usunięciu Państwa danych z naszej bazy. Złożenie zamówienia lub wysłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych w celu realizacji zlecenia oraz do celów marketingowych.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Kontakt
Polecamy
1001
Metal Seal 1
Metal Seal 1Cena od: 0,52 zł brutto0,42 zł netto
Antykradzieżowa blokada korków wlewu paliwa Fi 80
Antykradzieżowa blokada korków wlewu paliwa Fi 80Cena od: 84,87 zł brutto69,00 zł netto
DebaSafe B5 transparentne
DebaSafe B5 transparentneCena od: 0,37 zł brutto0,30 zł netto
Plomby kablowe 1,5x300 z kodem kreskowym
Plomby kablowe 1,5x300 z kodem kreskowymCena od: 1,83 zł brutto1,49 zł netto

Regulamin

Regulamin Sklepu

 § 1 Strony i przedmiot transakcji
1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.plombysklep.pl prowadzony jest przez PH-U ANDPOL s.c. wpisany do Ewidencji działalności gospodarczej pod numerami 4447/2009, 4448/2009, 22851/2002/S. Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu przy ul. Falistej 4A, lokal 7N. Dane rejestrowe firmy NIP 782-22-48-540, REGON: 634379230.

2. Firma PH-U ANDPOL s.c. (zwana dalej Sprzedawcą) za pośrednictwem sklepu internetowego kieruje swoją ofertę wyłącznie do firm i przedsiębiorców.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.

5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki. Zespół sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień towarów złożonych przed zmianą ceny.

7. Warunkiem nabycia towaru jest prawidłowe złożenie zamówienia. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Wszystkie zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

9. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest ograniczona, realizacja zamówień odbywa się według kolejności otrzymanych zamówień.

10. Składając zamówienie klient zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia prawidłowych danych osobowych (nazwa, adres, NIP, numer telefonu). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia. Koszty związane z ponowną wysyłką ponosi Klient.

11. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie Sprzedawcy.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji ( tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia).

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz w sytuacji, gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin, Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zlecenia.

 § 2 Dostawa
1. Zamówiony towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w zakładce koszt dostawy. Wszystkie koszty związane z dostawą towarów są umieszczane na fakturze VAT jako dodatkowa pozycja.

 

2. Dostawy są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 17:00.


3. Termin realizacji zlecenia wynosi maksymalnie 2 dni robocze w przypadku pobrania gotówki przez kuriera lub 2 dni robocze od dnia otrzymania przelewu. Plomby naklejkowe ze względu na wykonanie nadruku do 7 dni roboczych.

 

4. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.


5. Klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę, czy nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, śladów otwarcia oraz jej kompletności w obecności osoby kuriera. Jeżeli opakowanie nie nosi śladu uszkodzenia, należy podpisać odbiór i razem z kurierem sprawdzić zawartość.

 

6. Nieodebranie paczki z jakiegokolwiek powodu powoduje, iż klient zostanie obciążony kosztami zwrotu. Ewentualna kolejna wysyłka jest możliwa tylko po opłaceniu z góry kosztów powtórnej wysyłki.

 

 § 3 Reklamacja

1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z informacją określającą niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy kierować telefonicznie lub bezpośrednio drogą listowną lub e-mail na adres firmowy. Przed zwrotem należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu sprecyzowania warunków zwrotu towaru lub wymiany na inny produkt. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest oryginał faktury VAT.

 

2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni roboczych sklep nie ustosunkuje się do złożonej reklamacji, oznacza to, iż uznał wniesioną reklamację.

 

3. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient ma prawo domagać się wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Koszt dostawy nowego towary w ramach reklamacji ponosi Sprzedawca.

4. Zwrotowi nie podlegają produkty, które są uszkodzone mechanicznie, są niekompletne lub posiadają zniszczone opakowanie.

5. Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.

6. W razie odstąpienia od umowy zostanie wystawiona faktura korygująca oraz należności za sam towar (bez kosztów dostawy) zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez kupującego po otrzymaniu od klienta podpisanej kopi faktury korygującej przesłanej na adres: ANDPOL s.c. ul. Falista 4a/7n 61-249 Poznań.

7. Prawo zwrotu towaru nie obowiązuje w przypadku: zakupu towaru wykonanego lub sprowadzonego na specjalne zamówienie np. wykonanie na produktach logotypu zamawiającego.

8. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i/lub reklamacji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesione.

 § 4 Płatności
1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
• Gotówka- odbiór osobisty w siedzibie sklepu

• Płatność za pobraniem- płatność uiszczana jest kurierowi dostarczającemu towar
• Przedpłata na podstawie faktury proforma na konto PH-U ANDPOL s.c.. Nr rachunku bankowego PKO BP SA 33102040270000110200384974.

2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 § 5 Postanowienia końcowe

1. Mimo zachowania należytej staranności w opracowaniu oferty prezentowanej na stronie internetowej sklepu mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na stronie internetowej sklepu należy kontaktować się ze Sprzedawcą.


2. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym PH-U ANDPOL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PH-U ANDPOL s.c. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. Zmianami).


5. PH-U ANDPOL s.c. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez PH-U ANDPOL s.c. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

7. Sprzedawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nie umieszczania w witrynie sklepu treści o charakterze bezprawnym.

 

9. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie plombysklep.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).